Palace bowling OC MAX NitraChrenovská 1661/30, 949 01 Nitra-Chrenová
zavolajte nám0903 952 398

JunioriKto je to Dart club Nitra?

13 novembra, 20210
post_09

Dart club Nitra je občianske združenie, ktoré organizuje šípkarské súťaže a propaguje šípkarský šport v meste Nitra a celom Nitrianskom regióne. Organizuje juniorské a seniorské kategórie, zabezpečuje tréningový proces, dopravu, ubytovanie a registrácie svojich členov na národných súťažiach. Svojou úrovňou podporuje a rozvíja telesnú kultúru mládeže a dospelých. Tradíciou od roku 2010 propagujeme, rozširujeme a zachovávame kultúrne hodnoty formou organizovania športovo-kultúrnych podujatí pre všetky vekové kategórie mužov a žien. Ponúkame unikátny priestor pre sebarealizáciu, trávenie voľnočasových aktivít, rozvoj telesnej a mentálnej kultúry, psychohygienu a socializáciu svojich členov a záujemcov o šípkarský šport.

 • hrávame s oceľovými (steelovými) hrotmi na klasické terče (nie automatové softové terče)
 • hrací formát 501DO – začínate s bodmi v hodnote 501, koľko bodov nahádžete, toľko sa Vám odpočíta a nulu musíte dosiahnuť tak, že posledné číslo hodíte ako jeho dvojitú hodnotu (napríklad: zostane Vám na konci 40, nestačí hodiť 20 a 20, ale vonkajšie políčko na terči Double 20).
 • prihlásenie na konkrétne kolo prebieha vždy v hrací deň 30 minút pred začatím jednotlivých turnajov.
 • prihlasujete sa vždy na konkrétne kolo, nie do celej ligy ako takej, takže prídete na ligové kolo, ktoré Vám vyhovuje, nemáte žiadnu povinnosť prísť na ďalšie kolá
 • šípky Vám požičiame, ak nemáte
 • Občianske združenie Dart club Nitra organizuje tieto súťažné kategórie:
  – Nitrianska šípkarská Extraliga – kvôli pandémii pozastavená
  – Nitrianska šípkarská liga – juniorská kategória jednotlivcov – kvôli pandémii pozastavená
  – Nitrianska šípkarská liga – seniorská kategória jednotlivcov – hrací deň pondelok
  – Janíkovská šípkarská liga – seniorská kategória jednotlivcov – hrací deň štvrtok
 • sme dvojnásobní Majstri Slovenskej republiky družstiev 2019/2020 a 2020/2021
 • sme členom národného šípkarského zväzu ZŠO
 • v Nitre si zahráte šípky v týchto miestach, ktoré náš Dart club Nitra odporúča:
  – šípkarské centrum v Palace bowling v nákupnom centre OC MAX, Chrenovská ulica v Nitre (12 hracích terčov, otvorené celodenne, súťažné šípky pondelky a štvrtky)
  – Hostinec u Haupíka v Janíkovciach, (súťažné šípky so 4 hracími terčami, otvorené celodenne)
  – Pub Zvonica na Chrenovej (nesúťažné šípky, otvorené celodenne, k dispozícií 2 terče)
  – Pub33 na Štefánikovej 33 v centre mesta (nesúťažné šípky, otvorené až vo večerných hodinách, k dispozícii tri hracie terče)

 

Základné informácie:

Občianske združenie Dart Club Nitra (ďalej OZ DC Nitra)
Dart Club Nitra
Občianske združenie
Lesná 2, 949 01 Nitra
IČO: 42201047

Vznik: r. 2010
Registrácia na 2% z daní v roku 2022 (zdaňovacie obdobie 2021): áno

Členstvo
Členom OZ DC Nitra sa môže stať fyzická osoba (do 15. roku života so súhlasom zákonného zástupcu) a právnická osoba. O prijatí za člena OZ DC Nitra rozhoduje výbor OZ DC Nitra. Dokladom o členstve je členský preukaz OZ DC Nitra.

Práva člena:

 • zúčastňovať sa činnosti a využívať výhody člena OZ DC Nitra
 • dávať podnety, návrhy, pripomienky, odvolania a požadovať na ne od OZ DC Nitra do 30 dní odpoveď
 • byť volený do orgánov OZ DC Nitra po dovŕšení 18. roku života, ak je spôsobilý
 • byť členom oddielu resp. klubu v rámci OZ DC Nitra

Povinnosti člena:

 • dodržiavať stanovy, platné normy a uznesenia orgánov OZ DC Nitra
 • aktívne sa zapájať do činnosti OZ DC Nitra
 • chrániť a ošetrovať majetok OZ DC Nitra
 • vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno OZ DC Nitra
 • riadne a včas platiť členské a iné príspevky, ktoré schválili orgány OZ DC Nitra

Výhody člena:

 • byť priamo informovaný o pripravovaných zmenách v hernom systéme Nitrianskej šípkarskej ligy a mať možnosť navrhnúť zmeny v hernom systéme líg širokou členskou základňou tak zvýšiť silu hlasovania v Národnom šípkarskom zväze SR Združenie šípkarských organizácií ohľadom návrhov a zmien v šípkach na národnej úrovni registrácia a evidencia člena v Národnom šípkarskom zväze s možnosťou súťažiť na národných turnajoch
 • rôzne benefity pri nákupoch športového príslušenstva vo forme zliav
 • refundácia nákladov na rôzne podujatia a za reprezentačné družstvo vo výške 20€/noc + diéty počas súťaže družstiev
 • reprezentačný príspevok vo výške 10€ za reprezentáciu klubu v aktuálnom drese na Slovenských pohároch a významných podujatiach
 • refundácia nákladov na testovanie vo výške 5€ na ligové kolo alebo reprezentáciu družstva
 • permanentka na klubové súťaže vo výške 36€ (pre nečlenov je suma 48€)
 • klubový dres v cene 20€ (pre nečlenov je suma 30€)
 • členstvo spolu s permanentkou na klubové súťaže znamená trénovať v klubovni zdarma kedykoľvek mimo súťažných hodín
 • tréningy pre členov zdarma každú stredu od 19:00h

Leave a Reply

CHCEŠ BYŤ ČLENOM ŠÍPKARSKEJ AKADÉMIE?

LAJKNI NÁS A SLEDUJ NOVINKY

Šípkarský klub Dart club Nitra približuje šípkarský šport aj deťom.